Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de familievereniging bestaat uit de volgende personen.

Naam:Functie:
J.A.W. (Jeroen) van MierloVoorzitter
E.A. (Dineke) Bollaert-SmitPenningmeester
S.P.M. (Sebastiaan) van MierloSecretaris

Algemene inkomsten

De Familievereniging IJsselbolder is sinds december 1998 door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom hoeft de familievereniging IJsselbolder over giften en/of erfenissen geen belasting te betalen. De schenker kan giften van de inkomstenbelasting aftrekken.

Van 1993 tot 2007 organiseerde de familievereniging een grote markt: de IJsserlboldermarkt, met een jaarlijkse opbrengst van ronde de €4000,-. Omdat het terrein op de IJsselbolder, wegens langdurige bouwwerkzaamheden, niet meer beschikbaar is moest de familievereniging daar spijtig genoeg mee stoppen.

Op zondagmiddag organiseerden vrijwilligers wekelijks de zondagmiddagsoos: een ontmoetingsplek voor cliënten en verwanten. Onze cliënten wonin in een AWBZ-instelling. Gezien hun beperkte financiële mogelijkheden vroeg de familievereniging van hen geen bijdrage. De familievereniging gaat kritsch en bewust om met de gelden, omdat de familievereniging de cliënten graag nog veel jaren wil laten genieten van de leuke dingen die hun leven veraangenamen!

De toekomst

De familievereniging gaat op dezelfde wijze door. De familievereniging laat mensen, die ons een warm hart toedragen, natuurlijk weten dat elke bijdrage welkom is. Wij hebben gelukkig een groot netwerk van ouders en verwanten! Wilt u graag vrijwilliger worden? Of een financiële bijdrage leveren? Neem dan hier contact met ons op.

Officiële informatie

Naam instelling:Familievereniging IJsselbolder
RSIN/Fiscaal Nummer:807593825
IBAN Rekening:NL82RABO 0170 7834 72
KvK-Nummer:40062096
Beloningsbeleid:Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen voor de vrijwilligers en/of bestuursleden.