Welkom

Dit is de website van de Familievereniging IJsselbolder. De familievereniging is eind jaren ’80 gestart als vereniging rond de intramurale instelling IJsselbolder. Sinds 2001 valt de familievereniging onder de vlag van FRION, een grote instelling die opereert op een breed gebied van zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Zwolle en in de wijde regio.

De familievereniging werkt alleen met vrijwilligers. De familievereniging biedt de cliënten van de locaties IJsselbolder en Prunuspark de mogelijkheden tot ontspanning en vertier. De cliënten kunnen in hun vrije tijd niet zelfstandig deelnemen aan zaken die het leven veraangenamen. De familievereniging organiseert maandelijks een disco, laten soms een (Nederlandstalige) artiest optreden, regelen en betalen vervoor naar feesten / feestavonden die elders speciaal voor mensen met een bepreking worden georganiseerd. Het is nog steeds een feit dat activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking altijd veel kosten met zich mee brengen, denk alleen al aan vervoer! De familievereniging zorgt dus voor vrijwilligers en voor de noodzakelijke financiën.

Doel

Het behartigen van de belangen van intramurale cliënten van Frion. De nadruk ligt steeds meer op het gebied van extra ontspanning en vertier.